Опасни Oтпадъци.com - професионално управление на Вашите отпадъци

Ние сме експерти по опасни отпадъци!

Нира ЕООД извършва събиране,транспортиране и съхранение
на производствени,медицински и битови отпадъци.

"НИРА" ЕООД е лидер сред фирмите за управление на отпадъци в България! Ние разполагаме с лицензии за събиране, транспортиране и съхранение на следните опасни отпадъци: химикали ,галванични утайки , разтворители ,утайки от пречиствателни или течности на основата на петрола, замърсени с опасни вещества неметални отпадъци и пластмаси, текстилни отпадъци, медицински отпадъци, акумулатори ,отпаднала битова техника и др. „НИРА”ЕООД има офис и бази в гр.Пловдив с цел облекчаване обслужването на клиенти от южна България. Предлагаме услугите си за комплексно обслужване-управление на всички генерирани от Вас производствени опасни и неопасни отпадъци.Съществува възможност да Ви предложим добро решение само на един/два производствени отпадъка, които са сериозен проблем за Вас, както и решение на залежали с годините(налични) производствени отпадъци. Предлагаме безплатно събиране на всички генерирани опаковки от земеделски кооперации.
С притежаваните лицензии и разрешителни за работа със всякакъв вид отпадъци „НИРА”ЕООД подготвя-почиства халета, заводи, терени за продажба и/или даване под наем почиствайки ги от всички натрупани с времето опасни и неопасни отпадъци.
“НИРА”ЕООД разполага със лиценз за работа със стоки за двойна употреба(изделия на отбраната) и със национален безсрочен лиценз за търговия със скрап от черни и цветни метали.В тази връзка предлагаме нарязване на скрап и почистване от отпадъци на парови и централи, взривоопасни обекти, производствени халета. Разполагаме с алпинистка бригада за нарязване и/или почистване, боядисване, демонтиране на трудни височинни обекти. Фирмата предлага разрушаване и премахване на сгради, почистване на терени от всякакви строителни обекти.
Предлагаме почистване и отпушване на канализации, колектори, утайници, шахти, резервоари и др. За всички изброени услуги предлагаме изключително изгодни цени!

Нашите клиенти
Контакти