Ние сме експерти по опасни отпадъци!

Нира ЕООД извършва събиране,транспортиране и съхранение на производствени,меди​цински и битови отпадъци.

Опасни отпадъци

Медицински отпадъци

Битови отпадъци

"НИРА" ЕООД е лидер сред фирмите за управление на отпадъци в България! Ние разполагаме с лицензии за събиране, транспортиране и съхранение на следните опасни отпадъци: химикали ,галванични утайки , разтворители ,утайки от пречиствателни или течности на основата на петрола, замърсени с опасни вещества неметални отпадъци и пластмаси, текстилни отпадъци, медицински отпадъци, акумулатори ,отпаднала битова техника и др. „НИРА”ЕООД има офис и бази в гр.Пловдив с цел облекчаване обслужването на клиенти от южна България. Предлагаме услугите си за комплексно обслужване-управление на всички генерирани от Вас производствени опасни и неопасни отпадъци.Съществува възможност да Ви предложим добро решение само на един/два производствени отпадъка, които са сериозен проблем за Вас, както и решение на залежали с годините(налични) производствени отпадъци. Предлагаме безплатно събиране на всички генерирани опаковки от земеделски кооперации.
С притежаваните лицензии и разрешителни за работа със всякакъв вид отпадъци „НИРА”ЕООД подготвя-почиства халета, заводи, терени за продажба и/или даване под наем почиствайки ги от всички натрупани с времето опасни и неопасни отпадъци.
“НИРА”ЕООД разполага със лиценз за работа със стоки за двойна употреба(изделия на отбраната) и със национален безсрочен лиценз за търговия със скрап от черни и цветни метали.В тази връзка предлагаме нарязване на скрап и почистване от отпадъци на парови и централи, взривоопасни обекти, производствени халета. Разполагаме с алпинистка бригада за нарязване и/или почистване, боядисване, демонтиране на трудни височинни обекти. Фирмата предлага разрушаване и премахване на сгради, почистване на терени от всякакви строителни обекти. 
Предлагаме почистване и отпушване на канализации, колектори, утайници, шахти, резервоари и др. За всички изброени услуги предлагаме изключително изгодни цени!​​Учим се от миналото и плануваме бъдещето!

      Нашите услуги включват

 1. Събиране на отпадъците
  Нира ЕООД работи на територията на цялата страна
 2. Транспортиране
  Ние разполагаме със специализирана техника за транспортиране на всякакъв вид отпадъци
 3. Съхранение на отпадъци
  Разполагаме с бази в Северна и Южна България за съхранение
 4. Професионално упрваление на Вашите отпадъци
  Предлагаме изработване на индивидуални планове според Вашите нужди